Filtre d'activitats per tipologies

Jardí Botànic de Barcelona

 • El Jardí Botànic de Barcelona és una institució municipal al servei de la societat que preserva col·leccions de plantes mediterrànies de tot el món. Entre els seus objectius principals destaca la conservació i documentació del patrimoni natural de Catalunya. A la vegada, el Jardí actua com a element difusor de la cultura botànica i naturalista i promou el coneixement a través d'activitats adaptades a tota mena de col·lectius, des d'aficionats fins a professionals en general, així com a les escoles. Mitjançant aquesta difusió, promou la sensibilització del ciutadà vers el coneixement i el respecte a la natura. Des del punt de vista científic, el Jardí rep el suport de l'Institut Botànic de Barcelona, un centre de recerca mixt (Ajuntament de Barcelona i CSIC) dedicat a la investigació botànica. Aquest centre, de prestigi consolidat, té una important biblioteca i un dels herbaris més grans de Catalunya.

  Arxiu audiovisual del Jardí Botànic de Barcelona
 • Horari

 • . Gener, febrer, març, octubre, novembre i desembre, de dilluns a diumenge, de 10 a 17 h

  . Abril, maig, juny, juliol, agost i setembre, de dilluns a diumenge, de 10 a 19 h

  Horaris i preus específics per l'exposició temporal "Salvadoriana": vegeu aquí

  Atenció: abans de mitja hora del tancament ja no es permet l'entrada

  Dies de tancament: l'1 de gener, l'1 de maig, el 24 de juny i el 25 de desembre

  Jornades de portes obertes

  El primer diumenge de mes (tota la jornada) i tots els diumenges de l'any, a partir de les 15 h.

  Puntualment, a banda d'atres dates que es puguin programar, són també jornades de portes obertes: el 12 de febrer (Sta. Eulàlia), 18 de maig (Dia Internacional dels Museus) i 24 de setembre (La Mercè). 

  Accessibilitat
  . Places d’aparcament reservades i correctament senyalitzades
  . L’accés general al recinte és una rampa amb un 10% de pendent
  . L’itinerari és totalment practicable
  . Hi ha un escúter elèctric a disposició de persones amb mobilitat reduïda. Préstec gratuït a la recepció
  . A l’edifici principal hi ha dos lavabos perfectament adaptats

   

 • Preus. Exposicions permanents
  Museu Blau i Jardí Botànic

  Entrada normal
  Jardí Botànic: 3,50 €
  Museu Blau: 6 €
  Combinada Museu Blau-Jardí Botànic: 7 €

  Entrada reduïda
  Jardí Botànic: 1,70 €
  Museu Blau: 2,70 €
  Combinada Museu Blau-Jardí Botànic: 3,50 €

  Gaudiran d’entrada reduïda:

  - Les persones de 16 fins a 29 anys
  - Les persones de 65 anys o més
  - Les persones aturades o posseïdores de la targeta rosa reduïda
  - Les famílies, amb un màxim de dos acompanyants adults, sempre que com a mínim un d’ells sigui el pare, la mare o el tutor legal. És imprescindible que hi hagi com a mínim un membre menor de 16 anys
  - Els posseïdors de carnet de família nombrosa
  - Els posseïdors de carnet de família monoparental
  - Els posseïdors del carnet de Biblioteques de Barcelona
  - Els grups de deu o més persones

  En tots aquests casos caldrà acreditar la condició.

  Entrada gratuïta

  - Els menors de setze anys
  - Els membres de l’ICOM (International Council of Museums)
  - Els membres de l'Associació de Museòlegs de Catalunya
  - Els guies turístics professionals en l’exercici de la seva feina
  - Els professors d’ensenyament reglat
  - Els posseïdors de la targeta rosa gratuïta
  - Les persones que disposin del passi metropolità d’acompanyant d’una persona amb discapacitat
  - Els periodistes
  - Els posseïdors de la targeta BCN card

  En tots aquests casos caldrà acreditar la condició.

  Promocions

  - Concertació de visites gratuïtes en horaris convinguts per:

  . Grups d’estudis durant un matí o tarda lectiva, prèvia petició per escrit al departament d’activitats del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
  . Grups provinents d’associacions i entitats sense afany de lucre que reuneixen algun dels següents requisits:
     * Associacions i entitats vinculades al territori proper al museu o centre.
     * Associacions i entitats adherides a l’Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva que desenvolupin tasques amb especial atenció per la inclusió social.
     * Associacions i entitats de caràcter educatiu de temàtica afí a les especialitats de les col·leccions del museu o centre.
  . Grups de persones participants en congressos d’especial rellevància a Barcelona, d’acord amb la relació anual publicada pel Consorci de Turisme de Barcelona

  - Per als posseïdors de bitllet d’autobusos turístics, un 20% de descompte sobre l’entrada normal, segons conveni vigent:
      . Combinada Museu Blau-Jardí Botànic: 5,60 €
      . Jardí Botànic: 2,80 €

  Horaris i preus específics per l'exposició temporal "Salvadoriana":vegeu aquí

 • Com s'hi arriba:
 • Metro: Espanya (L1 i L3)
  Autobús: 13 [Jardí Botànic], 150 [Estadi Olímpic de Montjuïc-MNAC] / [Doctor Font i Quer-Tarongers], 125 [Palau Sant Jordi]


  Informació i reserves
  Tel. 93 256 22 20 (dl a dv, de 10 a 13 h)
  A/e: activmuseuciencies@bcn.cat
 • Entrades
 • Adults 3,50 €
 • Reduïda 1,70 €
 • Grups 1,70 €

Activitats

.-.